Justin 2-sṳ (Lâ-tên-ngî: Flavius Iustinus Iunior Augustus, 520-ngièn - 578-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (565-ngièn - 574-ngièn chhai-vi).

Justin 2-sṳ.


Kâ-chhu̍k poi-kínPhiên-siá

Miàng-sṳ hí-ngiènPhiên-siá

Sâng-phìn kién-kiePhiên-siá

Chhâm kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá