Justin 1-sṳ

Justin 1-sṳ (Lâ-tên-ngî: Flavius Iustinus Augustus, 450-ngièn - 527-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (518-ngièn - 527-ngièn chhai-vi).

Justin 1-sṳ.


Kâ-chhu̍k poi-kín編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn編輯

Sâng-phìn kién-kie編輯

Chhâm kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhâm-siòng編輯