Hongcheon Khiun

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Hongcheon Khiùn)

Hongcheon Khiun (Hòn-ngî: 홍천군/洪川郡) he Hòn-koet Gangwon Tho ke yit-chak khiun. Chúng mien-chit 1,817.9 phìn-fông kûng-lî, 2012-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 70,401-ngìn.

Hongcheon Khiun.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯