Hillary Clinton

Hillary Diane Rodham Clinton (1947-ngièn 10-ngie̍t 26-ngit - ), Mî-koet Li̍t-sṳ̂, chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t. Chên-ngim Mî-koet Koet-vu-khin, Néu-yok-chû Lièn-pâng Chhâm-ngi-yèn, Mî-koet Thi-yit Fû-ngìn, Â-khén-set-chû thi-yit fû-ngìn, fû-se he Mî-koet thi 42-ngim Chúng-thúng Bill Clinton.

Hillary Clinton.

Chó-ngièn sâng-fa̍t編輯

Fûn-yîn lâu chṳt-ngia̍p編輯

Mî-koet thi-yit fû ngìn編輯

Chhâm-ngi-yèn sâng-ngài編輯

2008-ngièn Mî-koet Chúng-thúng sién-kí編輯

Mî-koet Koet-vu-khin編輯

2016-ngièn Mî-koet Chúng-thúng sién-kí編輯

Chṳn-chhṳ li̍p-chhòng編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯