Hillary Diane Rodham Clinton (1947-ngièn 10-ngie̍t 26-ngit - ), Mî-koet Li̍t-sṳ̂, chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t. Chên-ngim Mî-koet Koet-vu-khin, Néu-yok-chû Lièn-pâng Chhâm-ngi-yèn, Mî-koet Thi-yit Fû-ngìn, Â-khén-set-chû thi-yit fû-ngìn, fû-se he Mî-koet thi 42-ngim Chúng-thúng Bill Clinton.

Hillary Clinton.

Chó-ngièn sâng-fa̍tPhiên-siá

Fûn-yîn lâu chṳt-ngia̍pPhiên-siá

Mî-koet thi-yit fû ngìnPhiên-siá

Chhâm-ngi-yèn sâng-ngàiPhiên-siá

2008-ngièn Mî-koet Chúng-thúng sién-kíPhiên-siá

Mî-koet Koet-vu-khinPhiên-siá

2016-ngièn Mî-koet Chúng-thúng sién-kíPhiên-siá

Chṳn-chhṳ li̍p-chhòngPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá