Heraclius (Lâ-tên-ngî: Flavius Heracles Augustus, 575-ngièn - 641-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (610-ngièn - 641-ngièn chhai-vi).

Heraclius.

Kâ-chhu̍k poi-kínPhiên-siá

Miàng-sṳ hí-ngiènPhiên-siá

Sâng-phìn kién-kiePhiên-siá

Chhâm kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá