Hòn-koet-ngî

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Hòn-ngî)

Hòn-koet-ngî (한국어) he yit-tsúng liù-hàng chhai-yî Tûng-pet-â Chêu-sién yî-khi̍p khì-thâ fu-khiun thi-khî ke ngî-ngièn.

Hòn-koet-ngî

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún Chhṳ̀-ki編輯

Sṳ-mû péu編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Hòn-koet-ngî Wikipedia