Hòn-koet-ngî

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Hòn-ngî)

Hòn-koet-ngî (한국어) he yit-tsúng liù-hàng chhai-yî Tûng-pet-â Chêu-sién yî-khi̍p khì-thâ fu-khiun thi-khî ke ngî-ngièn.

Hòn-koet-ngî

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún Chhṳ̀-ki phiên-siá

Sṳ-mû péu phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Hòn-koet-ngî Wikipedia