Hîn-nèn-sṳ

Hîn-nèn-sṳ (興寧市) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén tûng-pet-phu Hîn-nèn phùn-thi ke yit-ke sàng-sṳ, Kóng-mòi-sân Thiet-lu sien-song, phì-lìn Kông-sî-sén. Tshiòn-sṳ ngìn-khiéu chûng thai-phu-fun he Hak-kâ, tông-thi mìn-kî, fûng-siu̍k lâu fông-ngièn tû-yû Hak-kâ thi̍t-set, he Chûng-koet chui-yû thoi-péu-sin ke Hak-kâ sàng-sṳ tsṳ̂-yit.

Hîn-nèn-sṳ

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-tsi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Tshâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯