Hudson-hò

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Hâ-tet-sûn-hò)

Hâ-tet-sùn-hò (Hudson River) he Mî-koet Néu-yok-chû ke thai hò, chhòng 507 kûng-lî, sông-yù fûn-chhut Mo̍k-fà-khiet-hò, sî-chiap Yî-li Yun-hò, ma̍t-tôn fi-ngi̍p Néu-yok-kóng, he Néu-yok-chû ke kîn-chi miang-mak. Chhṳ-pet hiong-nàm, liù-kîn Néu-yok-chû tûng-phu. Liù-kîn Néu-yok-sṳ, O-ngì-pâ-nì-sṳ. Hâ-yù vì Néu-yok-chû lâu Sîn Chhe̍t-sî-chû ke piên-kie. Hâ-tet-sùn-hò yù Yi-thai-li Thâm-hiám-kâ Giovanni da Verrazzano yî 1524-ngièn fat-hien.

Hâ-tet-sùn-hò.
Hâ-tet-sùn-hò.
Hâ-tet-sùn-hò.