Hàng-chṳn khî-va̍k

Hàng-chṳn khî-va̍k (administrative division) chṳ́ koet-kâ tui hot-kin chin-hàng ke hàng-chṳn fûn-khî. Kok-koet ke hàng-chṳn khî-va̍k chṳ-thu m̀-thùng.

World administrative levels.png

Chûng-koet編輯

Ngit-pún編輯