Gilaki-ngî

Gilaki-ngî (گیلکی, Giləki) he yit-chúng Lî-hói ngî-ngièn, Sî-pet Iran Ngî-kî ke sṳ̀n-yèn, thûng-hàng yî Yî-lóng ke Gilan-sén. Gilaki-ngî lâu Mazanderan-ngî lióng-chúng fông-ngièn yû me̍t-chhiet siông-kôan khi̍p lui-sṳ ke chhṳ̀-lùi. Gilaki-ngî lâu Mâ-chan-tet-làn-ngî lâu Kavkaz Ngî-kî yû khiung-thùng tiám, Tat-ngî he khì-chûng chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún chhṳ̀-ki編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Gilaki-ngî Wikipedia