Gilaki-ngî (گیلکی, Giləki) he yit-chúng Lî-hói ngî-ngièn, Sî-pet Iran Ngî-kî ke sṳ̀n-yèn, thûng-hàng yî Yî-lóng ke Gilan-sén. Gilaki-ngî lâu Mazanderan-ngî lióng-chúng fông-ngièn yû me̍t-chhiet siông-kôan khi̍p lui-sṳ ke chhṳ̀-lùi. Gilaki-ngî lâu Mâ-chan-tet-làn-ngî lâu Kavkaz Ngî-kî yû khiung-thùng tiám, Tat-ngî he khì-chûng chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Gilaki-ngî Wikipedia