George Smoot

George Smoot (Hon-ngî yîm-yi̍t: 喬治·斯穆特 , 20 Ngi-ngie̍t 1945 —) he Mî-koet ke Vu̍t-lî ho̍k-kâ, Nok-pi-ngì Vu̍t-lî-ho̍k Chióng ke tet-chióng ngìn.

George Smoot
George smoot 06N7133a.jpg
Chhut-se-ngit 1945-ngièn 2-ngie̍t 20-ngit Edit this on Wikidata (77-se)
Chhut-se-thi Yukon Edit this on Wikidata
Koet-sit Mî-koet Edit this on Wikidata
voi kóng Yîn-ngî Edit this on Wikidata
Ho̍k-vi 博士 Edit this on Wikidata
Mû-káu Massachusetts Lî-kûng Ho̍k-yen, Upper Arlington High School Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 天文學家, 宇宙學家, 天體物理學家, 物理學家, 大學教員, 研究者 Edit this on Wikidata
ku-chú 柏克萊加州大學 Edit this on Wikidata
Â-pâ George F. Smoot Edit this on Wikidata

Sâng-phìn(生平)編輯

Tet-chióng lâu Yùng-yî(得獎摎榮譽)編輯

Chhâm-khon(參看)編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau(參考資料)編輯

Ngoi-phu lièn-kiet(外部連結)編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng George Smoot siông-koân ke tóng-on.