Fiji Hindi-ngî

Fiji Hindi-ngî he yit-chúng Yin-thu Arya Ngî-kî ke ngî-ngièn, he chhai Fiji ke 460,000 Yin-thu yí-ngìn ke mû-ngî.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún chhṳ̀-ki編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Fiji Hindi-ngî Wikipedia