Fùng-theu

Fùng-theu (Ho̍k-miàng: Vigna angularis) he yit-chúng Theu-khô, Thia̍p-hìn-fâ Â-khô Kông-theu-su̍k chhṳ̍t-vu̍t, vì sòng-kien ke sṳ̍t-chhòi chṳ̂-yit

Fùng-theu.
Fùng-theu.

Hìn-thai編輯

Fûn-pu編輯

Chúng chhṳ̍t編輯

Yung-thù編輯

Chhâm-kien編輯

Chṳ̂-liau lòi-ngièn編輯

Yèn-chhûn ye̍t-thu̍k編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯