Fùng-theu (Ho̍k-miàng: Vigna angularis) he yit-chúng Theu-khô, Thia̍p-hìn-fâ Â-khô Kông-theu-su̍k chhṳ̍t-vu̍t, vì sòng-kien ke sṳ̍t-chhòi chṳ̂-yit

Fùng-theu.
Fùng-theu.

Hìn-thaiPhiên-siá

Fûn-puPhiên-siá

Chúng chhṳ̍tPhiên-siá

Yung-thùPhiên-siá

Chhâm-kienPhiên-siá

Chṳ̂-liau lòi-ngiènPhiên-siá

Yèn-chhûn ye̍t-thu̍kPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá