Fù-chû-sṳ.

Fù-chû-sṳ (湖州市, N̂g-ngî Fù-chû-yîm: Ghẽw Cieu) he Chûng-koet Chet-kông-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ. Chúng mien-chit 5817 phìn-fông chhiên-mí, chúng ngìn-khiéu 290.5 van (2012-ngièn).

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá