Fî-kîm-su̍k (非金屬) he yit lui fa-ho̍k ngièn-su. Chhai fa-ho̍k lî-tú, m̀-he kîm-su̍k ke fa-ho̍k ngièn-su tû cho-tet ham-cho fî-kîm-su̍k.