Estonia Khiung-fò-koet
Eesti Vabariik
Flag of Estonia.svg
Coat of arms of Estonia.svg
khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Mu isamaa on minu arm
koet-kô: Mu isamaa, mu õnn ja rõõm
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
EU location EST.png
Estonia ke só-chhai.
sú-tû Tallinn
Chui-thai sàng-sṳ Tallinn
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 45,226 km² sṳ-kie thi 132 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Estonia-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 1,342,409 ngìn , sṳ-kie thi 151 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 29 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 173 miàng
mìn-chhu̍k Estonia-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .ee
koet-chi thien-fa khî-ho +372

Estonia (Eesti; Eesti Vabariik) he Êu-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá