Dwight David Eisenhower (1890-ngièn 10-ngie̍t 14-ngit – 1969-ngièn 3-ngie̍t 28-ngit), he Mî-koet Liu̍k-kiûn Ńg-sên Sông-chiông lâu thi 34-ngim chúng-thúng (1953-ngièn - 1961-ngièn). Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan khì-kiên, kì tâm-ngim Mèn-kiûn chhai Êu-chû ke chui kô chṳ́ -fî-kôn; Ngi-chan sṳ̀ khì, kiûn-chûng ke sṳ-pîn tû chhṳ̂n-fû kì vì "Ike". Fu-chit kie-va̍k lâu chṳp-hàng kâm-tuk 1944-ngièn chṳ 1945-ngièn lî, chin-kûng Vichy Fap-koet lâu Nazi Tet-koet ke hàng-thûng. 1951-ngièn yu chhut-ngim Pet Thai-sî-yòng Kûng-yok Chû-chṳt vú-chông li̍t-liòng chui-kô sṳ̂-lin.

Dwight D. Eisenhower.

Ngièn Sâng-fa̍tPhiên-siá

Chó-ngièn Kiûn-sṳ Sâng-ngàiPhiên-siá

Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chanPhiên-siá

Lâng-chan Sṳ̀ -khìPhiên-siá

Chúng-thúngPhiên-siá

Phìn-kaPhiên-siá

Chhâm-kháu Chṳ̂-liauPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá