Pet Thai-sî-yòng Kûng-yok Chû-chṳt

Pet Thai-sî-yòng Kûng-yok Chû-chṳt (Yîn-ngî: North Atlantic Treaty Organization,Suk-siá:NATO;Fap-ngî: Organisation du traité de l'Atlantique nord),kién-chhṳ̂n Pet-yok Chû-chṳt fe̍t Pet-yok, he yit-ke sṳ̍t-hien fòng-ví hia̍p-chok yì kien-li̍p ke koet-chi chû-chṳt. 1949-ngièn 3-ngie̍t 18-ngit, Mî-koet lâu Sî-Êu koet-kâ kûng-khôi kien-li̍p Pet Thai-sî-yòng Kûng-yok Chû-chṳt, yî thùng-ngièn 4-ngie̍t 4-ngit chhai Mî-koet Fà-sṳ̀n-tun chhiâm-shù 《Pet Thai-sî-yòng Kûng-yok》 heu chang-sṳt sṳ̀n-li̍p. Vì-lâu yî-chhièn Sû-lièn vì-sú ke Tûng-Êu si̍p-thòn koet sṳ̀n-yèn siông khong-fên, kûng-yok thi-ńg thiàu kûi-thin sṳ̀n-yèn-koet su-to ke kûng-kit yit-tàn pûn khok-ngin, khì-kì sṳ̀n-yèn-koet chiông chok-chhut chit-sṳ̀ fán-yin. Kâi thiàu-khóan pûn lî-kié vì kok-koet phu-chhui chiông chhṳ-thûng chhâm-chan, pin mò sî-yeu kok-koet chṳn-fú ke chhâm-chan su-khièn. Than liá yit-thiàu thiàu-khóan chhai Kiú-yit-yit Sṳ khien chṳ̂-chhièn, yit-chhṳ̍t tû hàn-mò thûng-yung ko.

Pet Thai-sî-yòng Kûng-yok Chû-chṳt.

Chû-chṳt 編輯

Hí-ngièn 編輯

Fat-chán 編輯

Chan-châng 編輯

Sṳ̀n-yèn-koet 編輯

Lâu fî sṳ̀n-yèn-koet ke ha̍p-chok 編輯

Pet-yok fòng-ví yi-son 編輯

Siông-kôan 編輯

Chhâm-kháu vùn-hien 編輯

Ngoi-phu lièn-chiap 編輯