De Fryske Marren

De Fryske Marren he Hò-làn Fut-lî-sṳ̂-làn-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 268.50 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 51,229 ngìn.

De Fryske Marren.
De Friese Meren vlag.svg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯