Tha̍t-mâ-thai (Yîn-ngî: Dalmatia, Khiet-lò-thi-â-ngî: Dalmacija) chhai Khiet-lò-thi-â nàm-phu, Â-tet-lî-â Hói tûng-ngan ke thi-khî, tûng chiap Pô-sṳ-nì-â lâu Het-set-kô-vì-ná.

Tha̍t-mâ-thai.
Flag of the Kingdom of Dalmatia.svg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Liâng-thú kiu-fun編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Chûng-kau編輯

Kiûn-sṳ編輯