Częstochowa

Khìm-sṳ̂-thok-khok-ngá (Pô-làn-ngî: Częstochowa, [ʧε̃stɔ'xɔva]; Tet-ngî: Tschenstochau) he Pô-làn nàm-phu sàng-sṳ, vi-yî Ngá-ngì-thap-hò liù-vet, Khiet-là-khô-fû Khìm-sṳ̂-thok-khok-ngá Kô-thi lìn-khiûn thai sàng-sṳ, ngièn-pún he Khìm-sṳ̂-thok-khok-ngá-sén (1975-98-ngièn) Sú-fú, chhṳ 1999-ngièn yî-lòi su̍k-yî Sî-lî-sî-â-sén. 19 Sṳ-ki heu khì sàng-sṳ ke kûng-ngia̍p khôi-sṳ́ fat-chán. Chhai Li̍t-sṳ́ sông su̍k-yî Tet-koet. Yit-chan heu kói su̍k Pô-làn. Khìm-sṳ̂-thok-khok-ngá kîm-ha he Sî-lî-sî-â tî-miàng ke kôn-kông-khî. Chhai chan-heu kûng-ngia̍p tet-to fat-chán.

Częstochowa.
POL Częstochowa flag.svg
POL Częstochowa COA.svg
Częstochowa.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯