Constantine 3-sṳ (Lâ-tên-ngî: Heraclius Novus Constantinus Augustus, 612-ngièn - 641-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (641-ngièn - 641-ngièn chhai-vi).

Constantine 3-sṳ.

Kâ-chhu̍k poi-kín phiên-siá

Miàng-sṳ hí-ngièn phiên-siá

Sâng-phìn kién-kie phiên-siá

Chhâm kháu vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá