Constans 2-sṳ

Constans 2-sṳ (Lâ-tên-ngî: Flavius Constantinus Augustus, 630-ngièn - 668-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (641-ngièn - 668-ngièn chhai-vi).

Constans 2-sṳ.

Kâ-chhu̍k poi-kín編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn編輯

Sâng-phìn kién-kie編輯

Chhâm kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhâm-siòng編輯