Chhṳ̍t-chhṳ-chhṳ (侄治痔) he Chûng-vùn chhut-miàng mióng-lu chok-kâ ke thùng-yîm vùn-chông.

Ngièn-vùnPhiên-siá

Ye̍t-ngî pán-pún ke Chhṳ̍t-chhṳ-chhṳ

Problems playing this file? See media help.

Fu Hon-ngî pîn-yîm yì-ha:

   (zhí) (zhì) (zhì)

   (zhī) (zhī) (zhì) (zhí) (zhì) (zhì) (zhì) (zhī) (zhì) (zhǐ) (zhī) (zhī) (zhì)

   (zhī) (zhì) (zhì) (zhì) (zhì) (zhí) (zhì) (zhì) (zhī) (zhǐ) (zhī) (zhī) (zhī) (zhǐ) (zhī) (zhì) (zhì) (zhì) (zhǐ) (zhǐ) (zhí) (zhǐ) (zhī) (zhì) (zhì) (zhí) (zhì) (zhí) (zhí) (zhī) (zhì) (zhī) (zhī) (zhì) (zhì) (zhǐ) (zhì) (zhǐ)

   (zhì) (zhí) (zhǐ) (zhī) (zhì) (zhī) (zhī) (zhí) (zhǐ) (zhì) (zhì) (zhì) (zhǐ)

   (zhī) (zhì) (zhī) (zhì) (zhī) (zhì) (zhì)

Fu Hak-ngî Pha̍k-fa-sṳ yì-ha:

   (Chhṳ̍t-) (chhṳ-) (chhṳ)

   (Chṳ̂-) (chṳ̂-) (chhṳ̂-) (chhṳ̍t-) (Chṳt) (chṳ-) (chṳ) (tî-) (chṳ-) (chṳ́) (tî-) (chhiak-) (chṳ)

   (Chṳ̂-) (chhṳ) (chak-) (chhṳ) (chhṳ-) (chhṳ̍t) (Chṳt-) (chṳ-) (Chṳ̂) (chṳ́) (tî-) (chṳ̂) (tî-) (chṳ̂-) (chṳp) (chhṳ-) (chhṳ) (chṳ-) (chṳ̂-) (chṳ́) (chṳp-) (chṳ̂) () (chhih-) (chṳ) (chṳt) (Chṳt-) (chṳp-)直- (chhṳ̍t) (kî-) (te̍p-) (chṳ̂) (kî-) (chṳ-) (chhih-) (chṳ́) (chhih-) (chṳ́)

   (Chṳt-) (chṳp-) (chṳ̂) (kî-) (chṳ-) (Chṳ̂) (Chṳ̂-) (chṳp-) (chṳ̂-) (chhṳ-) (chhṳ) (chhṳ-) (chṳ́)

   (Chṳ̂-) (chak-) (chṳ́-) (chhṳ̀-) (kî-) (chṳ-) (Chṳt)