Chhàu Ngui

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Chhâu Ngùi)

Chhàu Ngui (曹魏, 220-ngièn 12-ngie̍t 10-ngit - 265-ngièn 2-ngie̍t 4-ngit) he Chûng-koet Hon-chhèu ma̍t-khì Sâm-koet chṳ̂-chûng chui khiòng-thai ke yit-ke chṳn-khièn. Chṳ 265-ngièn Ngui yu pûn Sṳ̂ Mâ-yâm chhòn-tho̍t, kói-ho sṳ̀n-vì Chìn.

.