Hon-chhèu (漢朝, chhièn 202-ngièn ~ 220-ngièn) he chûng-koet li̍t-sṳ́ song ki Chhîn-chhèu chṳ̂-heu chhut-hien ke chhèu-thoi, fûn-cho Sî-hon lâu Tûng-hon, Sî-hon yù Liù Pâng kien-li̍p, kien-tû Chhòng-ôn, Tûng-hon yù Liù Sú kien-li̍p, kien-tû Lo̍k-yòng, chûng-kiên yû Vòng Mòng tón-chhiam kien-li̍p ke Sîn-chhèu.

Hon
Sú-tû Chhòng-ôn(Sî-hon), Lo̍k-yòng(Tûng-hon)
Kiûn-chú
-Khôi-koet kiûn-chú
-Me̍t-mòng kiûn-chú
Kiung 28 chak
Liù Pâng
Liù Siè
Sṳ̀n-li̍p chhièn 202-ngièn
Me̍t-mòng 220-ngièn
Chhàu Phî chhon Hon