Chechen-chhu̍k

Chechen-chhu̍k (Chechen-ngî: Нохчий), he Pet Kô-kâ-sok thi-khî chung-tô mìn-chhu̍k chûng ngìn-khiéu chui-tô ke mìn-chhu̍k. 1991-ngièn 1-ngie̍t chin-hàng ke ngìn-khiéu thúng-kie péu-mìn Chechen kin-nui ngìn-khiéu chúng-khiung 1,270,429-ngìn.

Chechen-chhu̍k.

Thi-lî fûn-pu編輯

Vùn-fa編輯

Yîm-ngo̍k編輯

Chhâm-siòng編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯