Bremen-chû

Bremen-chû, he Tet-koet sî-pet-phu ke yit-chak liân-pang-chû, Bremen-chû thú-thi mien-chit vi 408 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 660,999 (2012-ngièn), sú-fú Bremen.

Bremen-chû.
Bremen-chû Khì-chì.
Bremen-chû Vûn-chông.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯