Braunschweig

Braunschweig he Tet-koet Hâ Saxony chû tûng-phu ke yit-ke sàng-sṳ, kî-mìn sú yok vì 247,227, he kâi chû ki Hon-nok-vî heu ke thi-ngi thai sàng-sṳ lâu kâi chû ke yit-ke thi-khî chûng-sîm. Braunschweig he Braunschweig Kûng-koet ke sú-tû. chhṳ́ heu chhṳ̍t-to 1946-ngièn, kì he Braunschweig-chû ke chû-fú. 1974-ngièn Braunschweig pûn chha̍t-siau chṳ̂-chhièn kì he kâi khiùn ke khiùn-fú.

Braunschweig.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Braunschweig siông-koân ke tóng-on.