Bahia-chû

Bahia-chû he Pâ-sî ke 26-ke chû chṳ̂ yit, thi chhú tûng-pet-phu. Mien-chit 564,692 phìn-fông chhiên-mí, sú-fú he Sat-ngì-ngá-tô (Salvador). Bahia Pet-phu he Alagoas-chû, Sergipe-chû, Pernambuco-chû lâu Piauí-chû, tûng-phu he Thai-sî-yòng, sî-phu yû Goiás-chû lâu Tocantins-chû, nàm-phu yû Minas Gerais-chû lâu Espírito Santo-chû.

Bahia-chû.
Bandeira da Bahia.svg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

 
Bahia-chû.

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯