Atlanta he Mî-koet Georgia-chû sú-fú khi̍p chui-thai sàng-sṳ, ya-he Fulton County ke khiùn chṳn-fú chu-thi. Ngìn-khiéu 498,044-ngìn (2018-ngièn), Atlanta thai Tû-fi-khî yúng-yû ngìn-khiéu 5,884,736-ngìn, he Mî-koet thi 9-thai tû-sṳ-khî.

Atlanta, Georgia

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯