Arkhangelsk-chû

Arkhangelsk-chû (Ngò-ngî: Арха́нгельская о́бласть) pâu-koat Nenets Chhṳ-chhṳ-khî, Sîn-thi-tó lâu Franz-Joseph-thi Khiùn-tó, he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit. Arkhangelsk-chû ke mien-chit he 587,400 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ Arkhangelsk-chû ke ngìn-khiéu yû 1,185,536-ngìn, sú-fú Arkhangelsk. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 95.6%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 1.4%.

Arkhangelsk-chû Khì-chì
Arkhangelsk-chû Vûn-chông
Arkhangelsk-chû.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯