Archimedes (Hî-lia̍p-ngî: Ἀρχιμήδης, chhièn 287-ngièn - chhièn 212-ngièn), chhiòn-miàng Syracuse ke Archimedes, he Kú Hî-lia̍p ke yit ke su-ho̍k-kâ.

Archimēdous Panta sōzomena, 1615