Anastasius 1-sṳ

Anastasius 1-sṳ (Lâ-tên-ngî: Flavius Anastasius Augustus, 431-ngièn - 518-ngièn), he Tûng Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (491-ngièn - 518-ngièn chhai-vi).

Anastasius 1-sṳ.

Kâ-chhu̍k poi-kín編輯

Miàng-sṳ hí-ngièn編輯

Sâng-phìn kién-kie編輯

Chhâm kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhâm-siòng編輯