"Montpellier Thai-ho̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
無編輯摘要
無編輯摘要
*Montpellier Thi-ngi Thai-ho̍k (Université Montpellier 2): Chú-yeu yù Lî-kûng Ho̍k-yen]] chû-sṳ̀n.
*Montpellier Thi-sâm Thai-ho̍k (Université Paul-Valéry Montpellier 3): Chú-yeu yù [[Ngìn-vùn]] lâu [[Sa-fi Khô-ho̍k Ho̍k-yen]] chû-sṳ̀n.
 
==Káu-sṳ́ ==
==Káu-yèn ==
==Hàng-chṳn lâu ka kèu ==
==Ho̍k-su̍t ==
==Kau-ho̍k ==
==Thù-sû-kón ==
==Phài-miàng sâng yî==
==Káu yèn sâng-fa̍t==
==Thí-yuk ==
==Chho̍k-miàng ngìn-vu̍t==
==Káu-yû ==
==Chhâm-kháu chṳ̂-liau==
==Chhâm-siòng==
==Ngoi-phu lièn-chiap==
{{Commons|Category:Université de Montpellier|{{PAGENAME}}}}
 
 
[[Category:Fap-koet Thai-ho̍k]]
1,462

次編輯