"Tûng-Chìn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Tûng-Chìn''' (東晉, 317-ngièn-420-ngièn) , he Chûng-koet kú-thoi ke yit-ke chhèu-thoi miàng-è, nái-he Sî-Chìn [[Sṳ̂ Mâ-shì...
(Sîn hong-mien: '''Tûng-Chìn''' (東晉, 317-ngièn-420-ngièn) , he Chûng-koet kú-thoi ke yit-ke chhèu-thoi miàng-è, nái-he Sî-Chìn [[Sṳ̂ Mâ-shì...)
(無差異)
1,136

次編輯