"Chon-sa̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: right|thumb|250px|Tson-sa̍k '''Tson-sa̍k''' he pûn-ngìn mò-ko Kîm-kong-sa̍k, mò-set tsang-pat mien-thí. Tson-sa̍k mò-yû tshṳ-yù thien-zii,...)
 
無編輯摘要
[[Image:Brillanten.jpg|right|thumb|250px|Tson-sa̍k]]
[[Image:Diamond Cubic-F lattice animation.gif|right|thumb|]]
'''Tson-sa̍k''' he pûn-ngìn mò-ko [[Kîm-kong-sa̍k]], mò-set tsang-pat mien-thí. Tson-sa̍k mò-yû tshṳ-yù thien-zii, só-yî tson-sa̍k ngang-thu tsṳ̂n-thai, yùng-tiám khi̍t-kô, tshiâ-lòng put-nèn thô-thien. Tshai-yî [[Kûng-ngia̍p]] song, Tson-sa̍k tsú-yeu pûn-ngìn sṳ́-yung tshai-yî tsṳ-tsho tson thâm-yung ke thâm-thèu lâu mò-siok kûng-khí. Hìn-tshong vàn-tshiòn ke hàn-nèn yung-lòi tsṳ-tsho sú-sṳt tén-tén kô-tóng tsông-sṳt-phín, ka-tshṳ̍t sṳ̍p-fûn ngo-kui.
 
2,650

次編輯