"Kî-hài Kûng-chhàng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Kî-hài Kûng-chhàng''' he li-yung vu̍t-lî thin-li̍t vì kî-hài ne-thúng tsok fûn-sak, sat-kie, sên-sán khi̍p vì-siû ke kûng-chhàng ho̍k-khô. Liá-ke ho...
(Sîn hong-mien: '''Kî-hài Kûng-chhàng''' he li-yung vu̍t-lî thin-li̍t vì kî-hài ne-thúng tsok fûn-sak, sat-kie, sên-sán khi̍p vì-siû ke kûng-chhàng ho̍k-khô. Liá-ke ho...)
(無差異)
1,136

次編輯