"Mèu-li̍t-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
機器人 新增: cs, fr, ja, nl, zh; 細部更改
(Sîn hong-mien: Mèu-lî-sṳ vi-yî Thòi-vân sî-pet phu, yok-tshai Mèu-lî-yen ke tsûng-kiên phiên-hiong sî-pet tshu, he Mèu-lî-yen chui tshung-yeu ke tû-sṳ, pet yî [[Heu...)
 
se-mì (機器人 新增: cs, fr, ja, nl, zh; 細部更改)
[[Mèu-lî-sṳ]] vi-yî [[Thòi-vân]] sî-pet phu, yok-tshai [[Mèu-lî-yen]] ke tsûng-kiên phiên-hiong sî-pet tshu, he Mèu-lî-yen chui tshung-yeu ke tû-sṳ, pet yî [[Heu-liùng-hâi]] lâu [[Heu-liùng-tsṳ́n]] kâu-kie, tûng-kak Heu-liùng-hâi lâu [[Thèu-vuk-hiông]] siông-mong, nàm-lìn [[Sî-fù-hiông]], [[Thùng-lò-hiông]]. Tsúng mien-tsit yok sâm-sṳ̍p-tshit phiàng-fông kûng-lî. Tsú-yeu hò-tshôn tshù-liáu Heu-liùng-hâi tsṳ̂-ngoi, song-yû tshôn-ko sî-phu sân-khî ke Heu-liùng-hâi tsṳ̂-liù [[Nàm-sṳ-hâi]]. Chui-thai tshu-mìn tshu̍k-khiùn he [[Hak-kâ-ngìn]], thûng-yung [[ngî-ngièn]] he Si-yen khiông-khiéu [[Hak-kâ-fa]] khi̍p [[Tsûng-vùn]].
 
== Tshṳ̀-ngièn ==
==Thi-lî==
== Li̍t-sṳ́ ==
==Hàng-tsṳn Khî-va̍k ==
== Kîn-tsi ==
==Kâu-thûng ==
== Kau-yuk ==
==Lî-hàng==
== Tsûng-kau ==
==Vùn-fa Khin-tsuk==
== Tsí-moi sàng-sṳ ==
==Tshâm-kháu tsṳ̂-liau lâu sot-mìn ==
== Ngoi-phu Lièn-kiet ==
 
[[Category:Thòi-vân]]
 
[[cs:Miao-li]]
[[en:Miaoli City]]
[[fr:Miaoli]]
[[ja:苗栗市]]
[[nl:Miáolì]]
[[zh:苗栗市]]
8,889

次編輯