"Actinium-hi" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Actinium-hi''' he tui ngièn-su chû-khì-péu lî-tú 89 ho (Actinium) chṳ 103 ho (Lawrencium) fa-ho̍k ngièn-su ke thúng-chhṳ̂n. Category:Fa-ho̍k...
(Sîn hong-mien: '''Actinium-hi''' he tui ngièn-su chû-khì-péu lî-tú 89 ho (Actinium) chṳ 103 ho (Lawrencium) fa-ho̍k ngièn-su ke thúng-chhṳ̂n. Category:Fa-ho̍k...)
 
(無差異)
匿名使用者