"Florida Pan-tó" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: right|thumb|350px|Fu̍t-lò-lî-tha̍t Pan-tó. '''Fu̍t-lò-lî-tha̍t Pan-tó''' vi yî Mî-koet tûng-nàm-phu ke Pan-tó, mien-chit 151600...
(Sîn hong-mien: right|thumb|350px|Fu̍t-lò-lî-tha̍t Pan-tó. '''Fu̍t-lò-lî-tha̍t Pan-tó''' vi yî Mî-koet tûng-nàm-phu ke Pan-tó, mien-chit 151600...)
(無差異)
1,462

次編輯