"Hon-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: thumb '''Hon-sṳ''' (漢字, Ngit-ngî: Kanji; Chêu-siên-ngî: Hanja; Ye̍t-nàm-ngî: Hán Tự) he Hon-sṳ Vùn-fa-khiên kóng-fàm sṳ...)
 
[[File:Hanzi.svg|thumb]]
{{twinLAT|漢字}}<br />
'''Hon-sṳ''' (漢字, [[Ngit-ngî]]: Kanji; [[Chêu-siên-ngî]]: Hanja; [[Ye̍t-nàm-ngî]]: Hán Tự) he [[Hon-sṳ Vùn-fa-khiên]] kóng-fàm sṳ́-yung ke yit-chúng vùn-sṳ, yung-lòi siá tô-chúng hien-thoi lâu kú-chó ngî-vùn ke sû-siá vùn-sṳ hì-thúng. Hien-thoi ke [[Hon-ngî]], [[Ngit-ngî]], [[Chêu-siên-ngî]] tû-yû yung-tó Hon-sṳ.
 
592

次編輯