"Hien-thoi Accent" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: right|thumb|350px|Hien-thoi Accent. '''Hien-thoi Accent''' (Hôn-ngî: 현대 엑센트) he yit-khóan yù Hien-thoi...
(Sîn hong-mien: right|thumb|350px|Hien-thoi Accent. '''Hien-thoi Accent''' (Hôn-ngî: 현대 엑센트) he yit-khóan yù Hien-thoi...)
(無差異)
910

次編輯