"Làn-yí" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
'''Làn-yí''' (蘭嶼) he [[Thòi-vân]] [[Làn-yí-hiông]] chui-thai tó. Fàn-tó yiy-tsû yok si-sṳ̍p kûng-lî.
 
{{Thòi-tûng-yen‎}}
[[Category:Thòi-tûng-yen‎]]
[[en:Orchid Island]]
1,136

次編輯