"Thòi-vân Ngi̍t-pún sṳ̀-thoi" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
[[File:Dadao map 1939.svg|right|thumb|350px|Ngi̍t-pún thúng-tshṳ sṳ̀-thoi]]
[[File:Japanese Soldier Entering Taipei(1895).jpg|right|thumb|220px]]
[[File:Gotō Shinpei.jpg|right|thumb|]]
'''Ngi̍t-pún thúng-tshṳ sṳ̀-thoi''' he [[1895-ngièn]] tsṳ [[1945-ngièn]] tsṳ̂-kiên [[Thòi-vân]] pûn [[Ngi̍t-pún]] tshṳ̍t-mìn kón-hot ke sṳ̀-khì.
Ngi̍t-pún thúng-tshṳ sṳ̀-khì tshûng-mân Ngi̍t-pún [[Ti-koet tsú-ngi]] tshṳ̍t-mìn tsṳn-tshet lî-lun khi̍p Ngi̍t-pún tshṳ̍t-mìn tsṳn-tshet ke fa̍t-thung hìn-thai.
2,650

次編輯