"Hiông-kóng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

== Vùn-fa文化 ==
Heung-kong Sin-kaai hai Heung-kong Hak-ka-ngien tsut-miang ge chi-gi-thi. Sin-kaai Thaai-phu yeu haau doh Hak-ka-ngien.
 
== SAng fil ==
Jessica is a lallare and is possesed by an evil spirit
 
she is also a fan of bondage and "stryp sex"
 
she also is a very big fan of midget porn.
 
She has an unrequited love for David
 
Famous quote from Jessica is "DÖ, DÖ, DÖ, DÖ and DÖ"
 
{{Hiông-kóng Hàng-tsṳn Khî-va̍k}}
{{Provinces of China}}
 
[[Category:Hiông-kóng pan-tó]]
[[Category:Â-chû]]
[[Category:Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet]]
匿名使用者