"Hwanghae Nàm-tho" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Hwanghae Nàm-tho''' (황해남도) he Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke 1 chak tho. ==Hàng-chṳn Khî-va̍k== * Haeju Sṳ (해주시) *…
(Sîn hong-mien: '''Hwanghae Nàm-tho''' (황해남도) he Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke 1 chak tho. ==Hàng-chṳn Khî-va̍k== * Haeju Sṳ (해주시) *…)
(無差異)
匿名使用者