"Thai-khi̍t" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: thumb|right|200px|[[Thai-khi̍t-thù.]] '''Thai-khi̍t''' (太極) he kîn-kí ''Yi-kîn'' lî-tú ke sâng-sṳ̀n lî-lun, lâu yîm-yòng sṳ̂-s...
(Sîn hong-mien: thumb|right|200px|[[Thai-khi̍t-thù.]] '''Thai-khi̍t''' (太極) he kîn-kí ''Yi-kîn'' lî-tú ke sâng-sṳ̀n lî-lun, lâu yîm-yòng sṳ̂-s...)
(無差異)
匿名使用者