Â-lî-sân Koet-kâ Sêm-lìm Yù-lo̍k-khî

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Â-lî-sân)

Â-lî-sân Koet-kâ Sêm-lìm Yù-lo̍k-khî tshai Thòi-vân Kâ-ngi-yen Â-lî-sân-hiông, yù Lìm Vu-khiu̍k kûi-va̍k lâu kón-lî ke yit-tsho Koet-kâ Sêm-lìm Yù-lo̍k-khî, ya tshiu-he tshòn-thúng song "Â-lî-sân Fûng-kín-khî" ke só-tshai thi. Â-lî-sân tshṳ-yèn kín-kôn khi̍t-khì fûng-fu, ngit-tshut, yùn-hói, vân-hâ lâu thiet-tho (Â-lî-sân Sêm-lìm Thiet-lu) pûn lie̍t-tshut "Â-lî-sân ńg-khì", yì-yèn "Â-lî-sân Yùn-hói" kien-he Thòi-vân pat-kín tsṳ̂-yit.

Â-lî-sân Koet-kâ Sêm-lìm Yù-lo̍k-khî