Àu-choi Fôn (凹嘴鸛, ho̍k-miàng: Ephippiorhynchus senegalensis), he yit-chúng thai-hîn ke Fôn, fûn-phu chhai Sat-ha̍p-lâ yî-khi̍p Nàm Fî-chû ke Sû-tan, Âi-set-ngò-pí-â, Khén-ngâ lâu Nàm-fî.

Àu-choi Fôn.

Sâng-thai fàn-kínPhiên-siá

Fûn-phu thi-vetPhiên-siá

Thi̍t-chṳ̂nPhiên-siá

Sṳ̍t-vu̍tPhiên-siá

Fàn-chhṳ̍t lâu pó-fuPhiên-siá

Chhâm-kháuPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá