Àu-choi Fôn

Àu-choi Fôn (凹嘴鸛, ho̍k-miàng: Ephippiorhynchus senegalensis), he yit-chúng thai-hîn ke Fôn, fûn-phu chhai Sat-ha̍p-lâ yî-khi̍p Nàm Fî-chû ke Sû-tan, Âi-set-ngò-pí-â, Khén-ngâ lâu Nàm-fî.

Àu-choi Fôn.

Sâng-thai fàn-kín編輯

Fûn-phu thi-vet編輯

Thi̍t-chṳ̂n編輯

Sṳ̍t-vu̍t編輯

Fàn-chhṳ̍t lâu pó-fu編輯

Chhâm-kháu編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯